Beekrombout

Gomphus vulgatissimus

Familie: Rombouten (Gomphidae)
Voorkomen Zeldzaam
Grootte: 45-50 mm.
Biotoop Grotere beken en kleine rivieren.
Vliegtijd: Vroeg: eind april tot eind juli
Foto gemaakt in: Rips

Copyright 2004- Carel van der Sanden