Bandheidelibel

Sympetrum pedemontanum

Familie: Korenbouten (Libellulidae)
Voorkomen Vrij zeldzaam, maar algemener wordend.
Grootte: 28-35 mm
Biotoop Zwakstromende en stilstaande wateren die volledig in de zon liggen en meestal een goed ontwikkelde, maar open vegetatie hebben.
Vliegtijd: vanaf half juni tot half oktober, met een vliegpiek van eind juli tot begin september.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden