Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Bandheidelibel

Sympetrum pedemontanum


 

Familie: Korenbouten (Libellulidae)
Voorkomen:  vrij zeldzaam maar algemener wordend. in Overijsel inmiddels vrij algemeen.
Grootte: 38 tot 35 mm.
Biotoop: Zwakstromende en stilstaande wateren die volledig in de zon liggen en meestal een goed ontwikkelde, maar open vegetatie hebben.
Vliegtijd: vanaf half juni tot half oktober, met een vliegpiek van eind juli tot begin september.
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp