Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Azuurwaterjuffer

Coenagrion puella


 

Familie: Waterjuffers (Coenagrionidae)
Voorkomen: Zeer algemeen op de zandgronden en in de duinen.
Grootte: 33 tot 35 mm.
Biotoop: Zeer algemeen op zandgronden en in de duinen.
Vliegtijd: Lange vliegtijd: Begin mei tot in september. Hoofd vliegtijd van half mei tot eind juli.
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp