Azuurwaterjuffer

Coenagrion

Familie: Waterjuffers Coenagrionidae)
Grootte: Zeer algemeen op de zandgronden en in de duinen.
Biotoop 33-35 mm
Herkomst: Allerlei stilstaande en zwakstromende watertypen op zandbodem. Drijvende waterplanten zijn een pré.
Foto gemaakt in: Lange vliegtijd: Begin mei tot in september. Hoofd vliegtijd van half mei tot eind juli.

Copyright © 2004- Carel van der Sanden