Goudvink

Pyrrulla Pyrrulla

Familie: Vinkachtigen (Fringillidae)
Grootte:  15 tot 17 cm.
Biotoop Bossen en parken.
Herkomst: Gehele jaar door aanwezig.
Foto gemaakt in: Erp

 

 

Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp