Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Ganzen , Zwanen

Anatidae


Aalscholver

Brandgans

Casarca

Dodaars

Fuut

Geoorde fuut

Grote canadese gans

Grauwe gans

Indische gans

Kleine zwaan

Knobbelzwaan

Kolgans

Nijlgans

Roodhalsgans

Rotgans

Sneeuwgans

Toendrarietgans

Wilde zwaan

Zwarte rotgans

Zwarte zwaan

Zwarthalszwaan

 
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp