Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Eenden

Anatidae


Bergeend

Brilduiker

Chileense smient

Eider

Kokarde zaagbek

Krakeend

Krooneend

Kuifeend

Mandarijneend

Middelste zaagbek

Pijlstaart

Ringsnaveleend

Rosse stekelstaart

Slobeend

Smient

Tafeleend

Wilde eend

Wintertaling

Witoogeend

Zomertaling

Zwarte zee eend

 

Wilde eend x Krooneend

 
 
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp