Blauwborst
Bonte vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Bosrietzanger
Braamsluiper
Fitis
Gekraagde roodstaart
Goudhaan
Grasmus
Grauwe klauwier
Grauwe vliegenvanger
Heggenmus
Hop
Ijsvogel
Klapekster
Kleine karrekiet
Koekoek
Nachtegaal
Paapje
Pestvogel
Rietzanger
Roodborst
Roodborsttapuit
Roze spreeuw
Snor
Spotvogel
Spreeuw
Taigaboomkruiper
Tapuit
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Vuurgoudhaan
Waterspreeuw
Winterkoning
Zwarte roodstaart
Zwartkop