Geelpootmeeuw
Grote burgemeester
Grote mantelmeeuw
Jan van Gent
Kleine burgemeester
Kleine mantelmeeuw
Kokmeeuw
Ringsnavelmeeuw
Stormmeeuw
Visdief
Vorkstaartmeeuw
Zilvermeeuw
Zwarte stern