Beflijster
Grote lijster
Koperwiek
Kramsvogel
Merel
Zanglijster