Heikikker

Rana arvalis

Het mannetje van de Heikikker is enkels dagen in de paartijd geheel blauw van kleur, de rest van het jaar bruin.

Familie: Echte kikkers (Ranidae)
Grootte: 6 tot 7 cm
Landbiotoop Bossen met vennetjes
Biotoop Voortplanting in water (maart-april)
Herkomst: Hele jaar aanwezig (winterslaap)
Foto gemaakt in: Rips

Carel van der Sanden Natuurfotografie Natuurlijk Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden